Guru Terbaik Kami "Ikhlas dalam mengajarkan ilmu-ilmunya, memiliki tekad yang kuat untuk memberi manfaat yang terbaik untuk murid-muridnya, dan berusaha keras mengantarkan mereka pada ketinggian derajat orang-orang yang berilmu".
(DR. Aidh Al-Qarni)

Raya Suryana

NIP. 196010141983031007 KEPALA SEKOLAH

Agus Nugraha

NIP. 196508281988031009 Guru Matematika

Ainun Umasangaji

NIP. 196305191987032006 Guru Bahasa Indonesia

Ana Aviana Kardyat

NIP. 196304201985032011 Guru IPA

Astri Suci Aryanti

NIP. - Guru Pendidikan Agama Islam

Atin Suprihatin

NIP. 199307172019032010 Guru BP/BK

Dani Lukman

NIP. 196207221982041001 Guru Bahasa Indonesia

Danu Umbara

NIP. - Guru PJOK

Dany Sentiawati

NIP. 196206081983032014 Guru Bahasa Indonesia

Devi Puspita, S.Pd.

NIP. - Guru PKN

Faridah Aini, S.Pd, M.M.Pd

NIP. 197505022008012009 Guru Bahasa Inggris

Gopar Ismail

NIP. 197303072005011000 Guru PAI

Helfa Usman

NIP. 196809291997022002 Guru Matematika

Iyan Suryani

NIP. 196901141991032004 Guru Matematika

Nani Sunarsih

NIP. 196211161985012002 Guru PKN

Neneng Rusyanti

NIP. 196811051994122002 Guru IPA

Nining Nurnaningsih

NIP. 197308312010012001 Guru Bahasa Sunda

Pian Sopian

NIP. 196512051989031020 Guru SBK

Popong Sumiati

NIP. 196702251989032006 Guru SBK

Sriwulan Mugi Handayani

NIP. 197504102008012004 Guru Matematika

Sulis Setiawati

NIP. 197106041998022001 Guru IPA

Teti Kusumawati

NIP. 197701122008012009 Guru IPS

Tin Martianah

NIP. 196303051983022003 Guru Bahasa Indonesia

Usin Sumdiana

NIP. 196607221989031006 Guru PJOK

Warni Haryantini

NIP. 196503261989032004 Guru IPA

Widaningsih

NIP. 197009012006042001 Guru BP/BK

Wirjo

NIP. 196808071995121005 Guru PJOK

M. Zam Zam

NIP. 199401272020121009 Seni Budaya, Prakarya

Yaniar Siti Mutmainah, S.Pd.

NIP. 198101142005012014 IPA

Danu Sajidin, S.Pdi

NIP. 196501012022211001 AGAMA

Anjas Asmara, S.Pdi

NIP. 198009142022211008 AGAMA

Venty Susanty, S.Pd.

NIP. 198202142021212001 Bahasa Inggris

R. Iwan Gunawan, S.Pd.

NIP. 196612192021211002 Bahasa Inggris

Ela NUrhayati, S.Pd.

NIP. 197906142022212018 Matematika

Winri Wedina Egan, S.Pd.

NIP. 198702182020122007 IPS

Danu Umbara, S.Pd.

NIP. 198702082022211002 PJOK

Muhammad Zam Zam, S.Pd.

NIP. 199401272020121009 Prakarya

Thanti Widiasti, S.Pd.

NIP. 198605112020122009 BK

Tanjung Hidayat, S.Pdi

NIP. 197305122022211007 BK

Mohammad Haris Mawardi, S.Pd.

NIP. -.- Bahasa Inggris

Edwin Nurhudaya, S.Pd.

NIP. -.- Bahasa Inggris

Irwan Ahmad Ripai, S.Pd.

NIP. -.- IPS

Ina Widiati, S.Pd.

NIP. -.- Bahasa Sunda

Seli Ambarwati, S.Pd.

NIP. -.- Bahasa Indonesia

Arya Destian, S.Pd.

NIP. -.- PPKN

Nani Dewi Sapdiani, S.Pd.

NIP. -.- IPS

Yudha Patria Yustianto, S.Hum.

NIP. -.- Bahasa Indonesia

Testimoni

JANGAN PERNAH BOSAN UNTUK SALING BERPESAN DALAM KEBAIKAN.
"Dan saling tolong menolonglah kamu semua dalam Kebaikan dan Taqwa".
(QS. Al-Maidah: 2)